Email:[email protected] | Tel: +385 99 69 85 997

Lika - položaj, prirodne i kulturne znamenitosti, smještaj

Lika je krška zavala omeđena Malom Kapelom, Velebitom, Plješivicom i tokom rijeke Une na granici s Bosnom i Hercegovinom. Značenje ovoga prostora posebno leži u mogućnosti probijanja komunikacija sjever – jug, pa je kroz cijelu povijest ta činjenica imala veliku ulogu. Nekadašnji karavanski putevi, u 18. stoljeću su pretvoreni u carske ceste koje su iz unutrašnjosti vodile do jadranskih luka.
Izgradnju komunikacija je omogućio teren, koji u središnjem dijelu ima relativno nisko gorje ispresijecano većim i manjim kraškim poljima uz tokove brojnih ličkih rijeka.
Područje je vrlo bogato vodama, i da nije nepovoljnih povijesnih okolnosti koje su dovele do depopulacije, Lika bi u nekim svojim dijelovima mogla biti pravi Misir, kada bi se iskoristle sve prirodne mogućnosti.
lika
Najveće vodene tokove u Lici stvaraju tri najveće rijeke – Gacka, Lika i Krbava. Najzapadnija je Gacka i njezino je polje jedno od najvećih. Strateški najvažnije naselje u ovom dijelu jest Otočac, koji se nalazi u zapadnom dijelu Gackoga polja. Srednjovjekovna tvrđava u doba Vojne krajine bila je jedno od uporišta obrane komunikacija između mora i kontinenta. Izgradnjom Jozefinske ceste od Senja prema Karlovcu potkraj 18.stoljeća poraslo je značenje gackoga kraja.
Lika je najdulja hrvatska ponornica (78km).Njezine su vode, uz one iz Gacke, iskorištene prilikom gradnje hidroelektrane Senj.
lika - rijeka gacka
U Ličkom je polju nastalo novo ličko središte – Gospić, koje je dobilo na važnosti kada je izgrađena marijaterezijanska cesta od Karlobaga preko Baških Oštarija do Gospića. Tada su administrativne funkcije iz Karlobaga premještene u Gospić. Tim središnjim ličkim područjem izgrađena je 1920-tih godina željeznička pruga od Zagreba prema Splitu. I današnja suvremena autocesta ide istim smjerom.
Istočnije, uz rijeku Krbavu, izgrađena je 1970-tih godina tada glavna cestovna komunikacija između Dalmacije i Zagreba. Ona prolazi prostranim Krbavskim poljem ispod grada Udbine i prelazi u Koreničko polje te preko plitvičkoga prostora tokom Korane do Karlovca. Najzapadnija i najkraća željeznička komunikacija teće graničnim područjem, uz tok rijeke Une.
GospićLičko je područje u srednjem vijeku bilo nastanjeno, a brojni utvrđeni gradovi branili su lokalne prostore i komunikacije. Prodor Turaka u 15.stoljeću u ove krajeve, učinio je ovaj prostor presudnim za obranu. U glasovitoj bitci na Krbavskom polju 1493. godine, prema suvremenim kronikama, uništeno je čitavo hrvatsko plemstvo na čelu sa hrvatskim banom Mirkom Derenčinom, a u srazu s vojskom Jakub-paše poginulo je više tisuća ratnika.
Od 16. stoljeća, Lika je sastavni i jedan od najznačajnijih sektora Vojne krajine na granici s Turskim Carstvom. Višestoljetni nesigurni život ostavio je dubok trag na cijelom ovom prostoru. Tek nedavna izgradnja novih prometnica ulijeva nadu da će se zaustaviti proces depopulacije. Jedna od važih komponenti novoga razvoja leži u turizmu.
Na sjeveroistočnom rubu Like nalazi se najpoznatiji i nesumnjivo najljepši hrvatski nacionalni park i najznačajnija turistička atrakcija Like – Plitvička jezera.

.