Email:[email protected] | Tel: +385 99 69 85 997

Nacionalni park Paklenica

Na sjeverozapadu dalmatinskoga prostora nalazi se nekoliko prirodnih osobitosti koje zbog svoje izuzetne geografske morfologije, očuvanosti prirodnog ambijenta i neobične ljepote izazivaju trajno zanimanje, pa su zakonom zaštićeni prostori.

Prvi i najstariji u dalmatinskom prostoru jest Nacionalni park Paklenica, utemeljen još 1949. godine. Nalazi se na jugoistočnom kraju masiva Velebita i sastoji se od dva duboka i strma kanjona što su ih u planinsku masu usjekle Velika i Mala Paklenica. Penjanje kanjonima do velebitskih visova privlači brojne izletnike i turiste, a divivske okomite stijene, od kojih je najimpresivnija ona zvana Anića kuk, visoka 712m, meta su planinara i alpinista.

NP Paklenica obiluje i podzemnim kraškim fenomenima. Od registriranih sedamdesetak špilja, najpoznatija je Manita peć (duga 175m), neobično bogata špiljskim ukrasom. Cijeli masiv Velebita proglašen je parkom prirode, a u njegovu jugoistočnom dijelu osobitom se ljepotom ističu Tulove grede nad kanjonom rijeke Zrmanje. Bistra zelena rijeka probija se visokim vijugavim kanjonom do proširenja u Novigradskom moru, da bi kroz Novsko ždrilo konačno našla svoj put u more.

.