Email: [email protected] | Tel: +385 99 8498164

Gorski kotar

Gorskem Kotarju sestavljajo visokih gorskih masivov planini Bjelolasica, Risnjak in Snjeznik. Med gore masiva ločena manjša polja in razširitve v ruševin. Meja toka reke Kolpe, Dobra in Cabranka. Gorskih prelazov, ki poteka komunikacije so plitvi, zato je za sodobne avtoceste, izziv za gradnjo dolgih predorih.
Prvi pomemben ceste so bile zgrajene v 18. stoletju. in na začetku devetnajstega stoletja. stoletja-Karolinska in Lujzinska cesto proti Kraljevica in Rijeka in delnice železniške proge Budimpešta-Zagreb-Karlovac-Rijeka je zgrajena skozi kotarja.
V tem obdobju so se povečale manjše naselje in trgovine, kot so mesta, Cabra, Skrad, Ravna Gora in Vrbovsko.

gorski kotar prikaz krajobraza
Kako je Gorski kotar zelo gozdnatih soseski, v več kot enega od zgoraj navedenih naselij začel sistem izkoriščanja lesa in so se razvili vozi lesne industrije.
Naravnih zanimivosti, konec in relativne bližine večjih mest, kot so reke in Zagreba, Gorskem Kotarju je še posebej zanimivo Turistično območje.
Del gore Risnjak je preoblikoval v narodni park za zaščito posebnih gozdne flore in favne.

.