Email:[email protected] | Tel: +385 99 69 85 997

Nacionalni park Krka - dream-croatia.com

Tok Krke, druge dalmatinske rijeke koja izvire podno planine Dinare, u svom proboju prema moru nudi pravo bogatstvo prirodnih fenomena, ali i važnijih kulturno povijesnih lokaliteta, pa je 1985. više od dvije trećine riječnog toka proglašeno nacionalnim parkom.

Od svog izvora, slapa Krčić pod Dinarom, do svog utoka u more pokazuje različite morfološke karakteristike, od dubokih kanjona, brzaca i slapova do sedrenih barijera, proširenja koja imaju gotovo karakter jezera pa sve do izrazito snažna buka u donjem toku prije nego što se izravna sa razinom mora i tako primierena kroz potopljeno kraško polje i zavojiti kanjon stigne do akvatorija šibenske luke. U gornjem toku Krke, u blizini Ivoševaca, poznati je pravoslavni manastir Aranđelovac, vrijedan spomenik kulture. Između barijere Roškoga slapa i sedamnaest stuba Skradinskoga buka nalazi se izduženo riječno proširenje u čijem je središtu otočić Visovac sa crkvom i franjevačkim samostalnom koji je okružen perivojem. Samostan su osnovali pustinjaci svetog Augustina u 14. stoljeću, ali su pobjegli pred turskom opasnošću. Godine 1445. nasljeđuju ih bosanski franjevci, koji su opstali i pod turskom vlašću.

Na mirnom dijelu Krke iza zavoja nakon velikog buka na desnoj obali leži živopisan gradić Skradin, u antičtko doba važna Scradona.

.